Bảng giá văn phòng cho thuê

OFFICE168 - 3

Cho Thuê Phòng Riêng 3 Chỗ Ngồi

9.500.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ/tháng
 • Hỗ trợ thủ tục ĐKKD
 • Sử dụng địa chỉ giao dịch đăng ký GPKD
 • Miễn phí: internet,wifi
 • Miễn phí nước uống, cà phê, trà
 • Phòng làm việc 3 người
 • Tủ tài liệu cá nhân
 • Tên công ty trên bản điện tử
 • Địa chỉ nhận thư/ bưu phẩm
 • Khu vựa tiếp khách chung
 • Lễ tân tiếp khách
 • Hỗ trợ IT tại văn phòng
 • Tạp chí, sách báo, bản tin doanh nghiệp
 • Sử dụng Miễn phí phòng họp 2 người (30 giờ/tháng)
 • Sử dụng Miễn phí phòng họp 8 người (20 giờ/tháng)
 • In, scan, photocopy miễn phí (100 bản/tháng)
 • Sử dụng số fax chung
 • Sử dụng số điện thoại chung, hoăc riêng
 • Điện thoại viên tiếp nhận cuộc gọi
 • Hỗ trợ thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng (VAT), xác minh thuế.
 • Miễn phí thiết kế Danh Thiếp
 • Giảm giá 5% Tên miền, Hosting mail, Mail Clound
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ hành chính, chấm công
 • Dịch vụ tuyển dụng nhân sự
 • Sử dụng miễn phí phòng họp chi nhánh ở các quận

OFFICE168 - 5

Cho Thuê Phòng Riêng 5 Chỗ Ngồi

14.500.000 VNĐ 12.000.000 VNĐ/tháng
 • Hỗ trợ thủ tục ĐKKD
 • Sử dụng địa chỉ giao dịch đăng ký GPKD
 • Miễn phí: internet,wifi
 • Miễn phí nước uống, cà phê, trà
 • Phòng làm việc 5 người
 • Tủ tài liệu cá nhân
 • Tên công ty trên bản điện tử
 • Địa chỉ nhận thư/ bưu phẩm
 • Khu vựa tiếp khách chung
 • Lễ tân tiếp khách
 • Hỗ trợ IT tại văn phòng
 • Tạp chí, sách báo, bản tin doanh nghiệp
 • Sử dụng Miễn phí phòng họp 2 người (30 giờ/tháng)
 • Sử dụng Miễn phí phòng họp 8 người (20 giờ/tháng)
 • In, scan, photocopy miễn phí (100 bản/tháng)
 • Sử dụng số fax chung
 • Sử dụng số điện thoại chung, hoăc riêng
 • Điện thoại viên tiếp nhận cuộc gọi
 • Hỗ trợ thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng (VAT), xác minh thuế.
 • Miễn phí thiết kế Danh Thiếp
 • Giảm giá 5% Tên miền, Hosting mail, Mail Clound
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ hành chính, chấm công
 • Dịch vụ tuyển dụng nhân sự
 • Sử dụng miễn phí phòng họp chi nhánh ở các quận

OFFICE168 - 5*

Cho Thuê Phòng Riêng 6 Chỗ Ngồi

15.500.000 VNĐ 13.000.000 VNĐ/tháng
 • Hỗ trợ thủ tục ĐKKD
 • Sử dụng địa chỉ giao dịch đăng ký GPKD
 • Miễn phí: internet,wifi
 • Miễn phí nước uống, cà phê, trà
 • Phòng làm việc 6 người
 • Tủ tài liệu cá nhân
 • Tên công ty trên bản điện tử
 • Địa chỉ nhận thư/ bưu phẩm
 • Khu vựa tiếp khách chung
 • Lễ tân tiếp khách
 • Hỗ trợ IT tại văn phòng
 • Tạp chí, sách báo, bản tin doanh nghiệp
 • Sử dụng Miễn phí phòng họp 2 người (30 giờ/tháng)
 • Sử dụng Miễn phí phòng họp 8 người (20 giờ/tháng)
 • In, scan, photocopy miễn phí (100 bản/tháng)
 • Sử dụng số fax chung
 • Sử dụng số điện thoại chung, hoăc riêng
 • Điện thoại viên tiếp nhận cuộc gọi
 • Hỗ trợ thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng (VAT), xác minh thuế.
 • Miễn phí thiết kế Danh Thiếp
 • Giảm giá 5% Tên miền, Hosting mail, Mail Clound
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ hành chính, chấm công
 • Dịch vụ tuyển dụng nhân sự
 • Sử dụng miễn phí phòng họp chi nhánh ở các quận

OFFICE168 - 5*

Cho Thuê Văn Phòng 7 Chỗ Ngồi

19.000.000 VNĐ 15.500.000 VNĐ/tháng
 • Hỗ trợ thủ tục ĐKKD
 • Sử dụng địa chỉ giao dịch đăng ký GPKD
 • Miễn phí: internet,wifi
 • Miễn phí nước uống, cà phê, trà
 • Phòng làm việc 7 người
 • Tủ tài liệu cá nhân
 • Tên công ty trên bản điện tử
 • Địa chỉ nhận thư/ bưu phẩm
 • Khu vựa tiếp khách chung
 • Lễ tân tiếp khách
 • Hỗ trợ IT tại văn phòng
 • Tạp chí, sách báo, bản tin doanh nghiệp
 • Sử dụng Miễn phí phòng họp 2 người (30 giờ/tháng)
 • Sử dụng Miễn phí phòng họp 8 người (20 giờ/tháng)
 • In, scan, photocopy miễn phí (100 bản/tháng)
 • Sử dụng số fax chung
 • Sử dụng số điện thoại chung, hoăc riêng
 • Điện thoại viên tiếp nhận cuộc gọi
 • Hỗ trợ thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng (VAT), xác minh thuế.
 • Miễn phí thiết kế Danh Thiếp
 • Giảm giá 5% Tên miền, Hosting mail, Mail Clound
 • Dịch vụ kế toán
 • Dịch vụ hành chính, chấm công
 • Dịch vụ tuyển dụng nhân sự
 • Sử dụng miễn phí phòng họp chi nhánh ở các quận

Nhận báo giá dịch vụ chi tiết

Dịch vụ *:


Bạn vui lòng chờ trong giây lát...