Chương trình Huba thúc đẩy nền kinh tế Quảng Nam

Nhằm thúc đẩy kinh tế thị trường tại tỉnh Quảng Nam, HUBA kết nối đầu tư giữa doanh nghiệp TP.HCM và tỉnh Quảng Nam, giúp các doanh nghiệp tại đây có cơ hội thẳng tiến lớn.

Đọc tiếp