Sống ở Bình Thạnh có phù hợp thành lập doanh nghiệp quận 5 không?

“Tôi sống ở Bình Thạnh tôi có nên thành lập doanh nghiệp ở quận 5 không? Việc thành lập doanh nghiệp ở quận xa như vậy sẽ giúp tôi được lợi những gì?” anh Minh – một thành viên trong diễn đàn khởi nghiệp thắc mắc.

Đọc tiếp